LEAN procesanalyse Klantenservice – NVWA

Vroeger hadden we in Nederland verschillende organisaties die toezicht hielden op bijvoorbeeld de voedselveiligheid, horeca en tabak of de vee- en vleesindustrie. In de afgelopen jaren zijn al deze organisaties samengevoegd in één organisatie:  De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit met hoofdkantoor in Utrecht.
De verschillende inspectiediensten hadden natuurlijk ook hun eigen processen, informatievoorziening en ICT.  Met zoveel legacy onder 1 dak was het dan ook een logische gedachte om te gaan kijken naar vernieuwing en uniformering. Te beginnen met uniformering van de processen.
Onder de vlag van een groot vernieuwingsprogramma werd een op LEAN gebaseerde aanpak uitgewerkt. Voor ieder hoofd-proces werd een team samengesteld met een trekker/proces-begeleider en een aantal inhoudelijke experts. Dit team kreeg de opdracht: analyseer het huidige proces, identificeer de ‘waste’ (knelpunten/verbeterpunten) en definieer een nieuw proces.  Waarbij de verbeter-doelstelling was afgestemd met de verantwoordelijke managers. Eén van die hoofdprocessen is het Vragenproces.

Ik heb als procesbegeleider van het procesteam het Vragenproces geanalyseerd en een nieuw proces ontworpen. Op basis van de LEAN werkwijze.

Lees meer