Portfolio

Hier vind je een greep uit de mooie opdrachten die ik in de loop van de afgelopen 15 jaar heb mogen doen.

Bij sommige van deze opdrachtgevers is sinds die tijd veel veranderd. Deze casussen zijn beschreven vanuit de tijdgeest van dat moment.