Rapportageoplossing voor kostentransparantie Servicelevel Management  – Rabobank

Wat werd mij gevraagd:

Het begon met een op het eerste gezicht rechtoerechtaan vraag. Ontwerp een overzichtsrapportage voor de manager van de afdeling Servicelevel Management.

Maar terwijl we daarmee bezig waren werden we ingehaald door de werkelijkheid.

Dit project speelde in de periode kort voordat de kredietcrisis zijn kop op stak. In die tijd werd bij de banken de noodzaak om beter te sturen op kosten steeds meer gevoeld. En om dat effectief te kunnen doen is er inzicht nodig in hoe kosten zijn opgebouwd.

Servicelevel management is weliswaar een volledig interne aangelegenheid en dus geen dienst waar klanten direct iets van merken. Maar voor niets gaat de zon op, het proces kost de bank wel geld.

De belangrijkste kengetallen om servicelevels in uit te drukken waren op dat moment (beheer)kosten en met name de performance en beschikbaarheid van de dienst. De scope was alle bancaire applicaties, werkpleksystemen en hun onderliggende infra. Deze applicaties werden beheerd door een aantal beheer-teams verdeeld over verschillende afdelingen. De servicelevel managers hadden ieder een eigen portefeuille met daaronder 1 of meerdere beheerteams.

Het doel van mijn opdracht werd naar boven bijgesteld:
Er moest een tool komen om het proces van (maandelijkse) servicelevel rapportage te faciliteren.

Lees meer