Impact-analyse ICT i.v.m. organisatorische verhuizing – Hogeschool van Amsterdam

Wat werd mij gevraagd:

De Hogeschool van Amsterdam verzorgt een groot aantal opleidingen op meerdere onderwijslocaties in Amsterdam. Op een gegeven moment werd om organisatorische redenen besloten om een aantal opleidingen naar een ander opleidingsdomein te verplaatsen.

Dat hield in dat deze opleidingen organisatorisch en administratief onder een ander domein ondergebracht moesten worden, maar ook dat de docenten en studenten naar fysiek andere onderwijslocaties zouden verhuizen. En dat ICT-apparatuur, werkplekken, applicaties en systemen die voor de opleidingen werden gebruikt fysiek en digitaal mee moesten verhuizen.

Het onderwijs moest er natuurlijk zo min mogelijk last van hebben, daarom was het nodig om een impact analyse te maken van de geplande verhuizing op het ICT-landschap van de opleidingen.

Ik mocht deze impact analyse uitvoeren.

Lees meer