Nieuwe werkwijze Contentbeheer-afdeling voor de digitale uitgeverij

Er was eens lang geleden een uitgeverij in het juridische domein. In die tijd werkten de meeste uitgeverijen nog grotendeels op de traditionele manier. Gericht op uitgaven op papier / in boek-vorm, auteurs die soms nog op papier werkten en handgeschreven content aanleverden, en met productiestraten die op specifieke uitgaven ingericht waren.

Ik kwam aan boord als business analist in een groot programma voor de digitalisering van de uitgeverij. Scrum stond toen nog in de kinderschoenen, wij werkten met UML / Rational Unified Process op basis van use cases. Daar heb ik dan ook een heleboel van gemaakt.

Het doel van digitalisering was om uiteindelijk de omslag te kunnen maken naar volledig digitaal uitgeven waarbij het onder andere mogelijk is om dezelfde content in verschillende digitale en papieren uitgaven te gebruiken.

Deze omslag raakt alle processen en systemen binnen de uitgeverij, van het maken van content, via het redactiewerk en de opmaak tot het publiceren en alles wat daarmee samenhangt. En dus ook de processen binnen de afdeling die verantwoordelijk is voor het bijhouden van wet- & regelgeving.

Aan mij de taak om de medewerkers van deze afdeling te helpen met de transitie naar een nieuwe werkwijze met een nieuw systeem.

Lees meer