Satisfier-Dissatisfier onderzoek – Schoolmaster

Wat werd mij gevraagd:

In de eerste jaren na de overname door Iddink werd Magister nog betrekkelijk onafhankelijk door Schoolmaster beheerd en (door)ontwikkeld. Ik kreeg in die tijd de vraag om te helpen bij het opzetten van een klanttevredenheidsonderzoek. Het was de bedoeling om een aantal bijeenkomsten met klanten te gaan organiseren. Maar voorafgaand daaraan wilde men graag eerst een online questionnaire laten invullen. Om dan op basis daarvan beter te kunnen bepalen wat de invulling van de bijeenkomsten zou worden. De questionnaire moest representatief zijn voor wat het systeem Magister te bieden had. En de bedoeling was om inzicht te krijgen in welke functies gebruikt worden, welke niet, waar klanten blij mee zijn en wat nog voor verbetering vatbaar is.

Lees meer